ankaraUni.png

Hakkında / Bio

oxford.png
kissclipart-christ-church-oxford-clipart
christChurch.jpg
astrofiikBölümü.jpg
IMG_20200513_115518.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Topal

Assist. Prof. Selçuk Topal

Lisans ve Yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamlarken doktorasını Oxford Üniversitesi Astrofizik bölümünde tamamladı. 1 yıl süreyle Nagoya Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2017 yılından itibaren Van YYÜ Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Felsefeye de ilgi duyan Topal 2017 yılından bu yana AÖF Felsefe Lisans eğitimi almaktadır.

Birçok mecrada popüler astronomi yazıları kaleme almakta (bkz. Yazılar), TV/Radyo programlarına katılmakta (bkz. TV/Radyo), bilim-toplum projeleri hayata geçirmekte (bkz. projeler), seminerler vermekte (bkz. seminerler), söyleşiler/konuşmalar yapmakta (bkz. konuşmalar) ve Temmuz 2019 tarihinde kurduğu YouTube kanalıyla ilgilenen herkes için popüler astronomi temalı Gelecek Uzayda video serisi hazırlamaktadır (Bkz. YouTube/drselçuktopal). 

Gerekli koşullar oluştuğunda ülkemizdeki eğitim kurumlarını şahsen ziyaret etmektedir. Ocak 2020 tarihi itibarıyla, 30 şehre bizzat gitmiş ve toplamda 80.000 km’den fazla yol kat etmiştir. Bu mesafe Dünya’nın çevresinde iki tur atmaya eşdeğer bir mesafedir. Dr. Topal, bireysel olarak (2013-2015 arası Astronomi ve Bilimde Kariyer online seminerleri dahil değildir) 100 bini aşkın uzay tutkununa Gelecek Uzayda temalı seminerler vermiştir. Katıldığı TV programları ve yazdığı popüler bilim makaleleri ile çok daha fazla sayıda bilim severe ulaşmış, ulaşmaya devam etmektedir. Kar amacı gütmeyen #gelecekuzayda projesi, yukarıda bahsedilen tüm etkinlikler dikkate alındığında ülkemizdeki en kapsamlı bilim-toplum ve astronomi projesidir. Proje devam etmektedir.

İnsanoğlunun hayat bulduğu bu gezegende yok olmayacağına ve Evren dediğimiz bu sonsuz kozmik denize bir gün yelken açacağına inanan Topal’ın sloganı #gelecekuzayda! Giresun/Eynesil doğumlu olan Selçuk Topal evli ve iki çocuk babasıdır: Uzay ve Venüs.

ENG

He completed his undergraduate and graduate studies at the Department of Astronomy and Space Sciences at Ankara University and his doctorate in Astrophysics at Oxford University. He was a visiting researcher at Nagoya University for 1 year. He has been working as a faculty member in Van YYÜ Physics Department since 2017. Topal has also been studying Philosophy since 2017.


He writes popular astronomy articles in many media (see Articles), participates in TV / Radio programs (see TV / Radio), realizes science-society projects (see projects), gives seminars (see seminars), talks (see speeches), and is preparing a popular astronomy-themed #FutureIsInSpace video series for anyone interested in the YouTube channel he founded in July 2019 (see YouTube/drselçuktopal).


When the necessary conditions are met, he personally visits educational institutions in our country. As of January 2020, he had personally travelled to 30 cities and covered a total distance of more than 80,000 km. This distance is equivalent to making two turns around the Earth. Dr Topal, individually (2013-2015 Career in Astronomy and Science online seminars are not included), gave seminars themed in 'Future in Space' to more than 100 thousand space enthusiasts. With the TV programs he participated in and the popular science articles he wrote, it has reached and continues to reach many more science lovers. The non-profit project, #FutureInSpace (#gelecekuzayda), is the most comprehensive science-society and astronomy project in Turkey, which is carried out all the above-mentioned activities. The project continues.

 

Believing that human beings will not perish on this planet where human beings come to life and that one day he will set sail to this endless cosmic sea we call the Universe, Topal's motto is #FutureIsInSpace! Selçuk Topal, born in Giresun / Eynesil, is married and has two children, names are Space and Venus.