top of page

HEDİYELER - GIFTS

Aralık 2015 - Haziran 2022 arasında 330'den fazla popüler bilim kitabı bilim sever gence hediye edildi. 

Between December 2015 and June 2022, more than 330 popular science books were gifted to science-loving young people.

 

2017 - 2018 yılı içerisinde 5000'e yakın STEM&Maker ve STEM&Maker Junior dergisi çocuklara hediye edildi. Ayrıca, yaklaşık 500 adet STEM&Maker ve STEM&Maker JUNIOR 1 yıllık online dergi aboneliği gençlere hediye edildi. Pusula Yayıncılık'a şükranlarımızı sunuyoruz! Popüler bilim yazılarının kaleme alındığı ve bunun karşılığında birçok dergi hediye eden diğer kurumlara da çok teşekkür ediyoruz!

Between 2017 - 2018, nearly 5000 STEM & Maker and STEM & Maker Junior magazines were given to children. Besides, approximately 500 STEM & Maker and STEM & Maker JUNIOR 1-year online magazine subscriptions were gifted to young people. I express my gratitude to Pusula Publishing! I would also like to thank other institutions where I wrote popular science articles and in return, they gave many magazines as a gift to space enthusiasts.

bottom of page