top of page
selcuk005.png

Dünya çapında düzenlenen ve Ay'a insanlı inişin 50. yılının kutlanıldığı etkinliklere Türkiye'deki en büyük etkinlik ile katıldık. 200 farklı bağlantı ile 50'den fazla şehirden minimum 25.000 öğrenciye aynı anda seminer verildi. Böylece, etkinliğimiz kendi türünde en büyük etkinlik oldu. Katılan okulların yaklaşık %50'lik kısmı ortaokul iken diğer kalan kısım liselerden oluşmaktadır. Türkiye'deki kadın erkek oranı dikkate alınırsa (%50,2 erkek, %49,8 kadın, TÜİK 2018) etkinliğimize neredeyse eşit sayıda kadın ve erkek katılımcı iştirak etmiştir. Dezavantajlı sosyal ve ekonomik tabakadan gelen birçok öğrenci de bu seminerden istifade etme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan herkes konu hakkında en güncel bilgilere sahip oldu.   

TR

Our nationwide #MoonLanding50 event (a part of global celebrations for the 50th year of the Moon landing) has attracted more than 25.000 students from more than 50 cities (in total 200 connections simultaneously!) in Turkey. The event is the biggest event of its kind. 50% of the schools attended the event are middle schools while the rest consists of high schools. Given the demography of Turkey (50.2% male, 49.8 female), almost an equal number of female and male had attended the event.  Some students from a disadvantageous economic and social background were also able to participate in the event. All the participants were able to get the most updated info on the topic.

ENG

Etkinliğe kayıtlı olarak iştirak eden şehirlerimiz aşağıda listelenmiştir. Ancak, katılım listesinde kayıtlı olmayan ilave 70 farklı bağlantı (muhtemelen on farklı şehir) etkinlik esnasında seminerimize katılmıştır. 

TR

The cities attended the event are listed below. The list only includes the cities registered before the event. However, please note that there were 70 additional connections, possibly at least ten other cities, during the event. 

ENG

Adana

Adapazarı

Adıyaman

Antalya

Ankara

Balıkesir

Bartın

Bingöl

Burdur

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep Giresun

Hatay

İstanbul

Isparta

İzmir Kahramanmaraş

Karabük

Kastamonu Kayseri

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Şırnak

Tokat

Tekirdağ

Van

Yozgat

Zonguldak

IAU100_black_RGB.png
ML50_Logo_Turkish.png
KatılanŞehirler.png

The cities officially registered the event are indicated by the official logo on the map of Turkey. Etkinliğe kayıtlı olarak katılan şehirlerimiz Türkiye haritası üzerinde resmi Gelecek Uzayda logosu ile gösterilmiştir.

Etkinliğimize katılan ve 10 kitaptan oluşan bir popüler bilim kitabı seti kazanan okullarımız!

 

The schools attended our national #MoonLandin50 event and won a set of 10 popular science books are listed below.

Karabük. Ovacuma Ortaokulu (Middle school)

Bingöl. Gözer Ortaokulu (Middle school)

Cizre Fen Lisesi (High School)

Etkinlik posterini orijinal boyutta indirmek için tıklayınız.

Download the event poster in original size using the links below.

Ana poster - Main poster

Katılım bilgisi - Info for the participants

bottom of page